พลังความแรงใหม่จาก CS LOXINFO NET X จะสร้างความเร็วอินเทอร์เน็ต
ให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

CS LOXINFO NET X powered you the internet surfing experience,your life will never be the same.

NetX Highspeed Internet | 3 Devices

Design

วางใจได้ในคุณภาพสัญญาณ
และบริการหลังการขาย
จากผู้เชี่ยวชาญในวงการอินเทอร์เน็ต
เกือบ 20 ปี
Be confident in our network quality and
after-sale service with our nearly 20-year expertise in the Internet business.

Sliders

ประสบการณ์ที่คุ้มค่าด้วยปริมาณ
Download/Upload
ที่มากกว่าในราคาที่เท่ากัน
เริ่มต้น 35 Mbps ค่าบริการ 450 บาท/เดือน
Rewarding experience with
more faster Download/Upload
than others at the same price.
Starting from 35 Mbps as only 450 Baht/month.

Options

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ
Exclusively offered to your.

เปิดประสบการณ์ใหม่ ให้ชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
Open new experience, your life will never be the same.


APPLY NOW

Tel. 02-263-8222