คำถามที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

บริการประทับใจ เราพร้อมตอบทุกปัญหาของลูกค้า
ติดต่อ 02-263-8222 (เวลา 08.00-24.00 น.)DSL คืออะไร

     DSL หรือ Digital Subscribers Line คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งแตกต่างจาก dial-up, DSL สามารถทำงานได้โดยใช้สายโทรศัพท์เพียงคู่สายเดียวโดยไม่ได้ขัดขวางการใช้งานปกติของสายโทรศัพท์สำหรับการใช้โทรศัพท์ประเภทเสียง ซึ่ง DSL จะใช้ความถี่สูงในขณะที่ความถี่ต่ำจะถูกใช้สำหรับการสื่อสารโทรศัพท์ปกติ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปคือ ADSL และ VDSL
     – ADSL (Asymmetric Digital Subscribers Line) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลได้ โดยมีความเร็วในการรับข้อมูล (Download)สูงสุดที่ 24 เมกะบิตต่อวินาที และความเร็วในการส่งข้อมูล(Upload)สูงสุดที่ 1 เมกะบิตต่อวินาที
     – VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาและออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของการถ่ายโอนข้อมูลระดับสูง โดยมีความเร็วในการรับข้อมูล(Download)สูงสุดที่ 100 เมกะบิตต่อวินาที และความเร็วในการส่งข้อมูล(Upload)สูงสุดที่ 100 เมกะบิตต่อวินาที
Q: คุณสมบัติของการให้บริการ ADSL CONDO มีอะไรบ้าง
A:
 • ให้บริการ High Speed Internet ทั้งเทคโนโลยี ADSL และ VDSL
 • การเชื่อมต่อแบบ Always On สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • สามารถใช้โทรศัพท์ขณะเล่นอินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้
 • อัตราค่าบริการในราคาเริ่มต้นที่ประหยัด
 • ไม่ต้องเสียค่าเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่อครั้ง
 • Q: เราสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL CONDO
  A:
 • รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
 • การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากอินเทอร์เน็ต
 • การดู VDO streaming และ การประชุมทางไกล VDO conferencing
 • การประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบ้าน และการมอนิเตอร์สถานที่ต่าง ๆ จากระยะไกล โดยใช้ IP Camera เชื่อมต่อผ่าน ADSL
 • การเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานด้วยกันในราคาที่ประหยัด
 • การสำรองข้อมูลจากสำนักงาน หรือจากอินเทอร์เน็ต
 • การเล่นเกมออนไลน์ที่เร็วและสนุกกว่า
 • Q: สายโทรศัพท์ที่ใช้กับบริการ ADSL CONDO ต้องเป็นสายโทรศัพท์พิเศษ หรือต้องขอเลขหมายใหม่หรือไม่/font>
  A: สายโทรศัพท์ที่ใช้กับบริการ ADSL CONDO เป็นสายโทรศัพท์ธรรมดาที่ใช้สำหรับโทรศัพท์โดยทั่วไป แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการ (Condo ที่ให้บริการ) ไม่จำเป็นต้องหาคู่สายใหม่เพื่อใช้บริการ ADSL CONDO
  Q: สายโทรศัพท์ที่ติดตั้งสัญญาณ ADSL/VDSL สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์ หรือแฟกซ์ได้หรือไม่
  A: เราสามารถใช้สายโทรศัพท์ร่วมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้อุปกรณ์ POTs Splitter ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกสัญญาณโทรศัพท์ออกจากสัญญาณ ADSL ซึ่งทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้พร้อม ๆ กัน โดยไม่รบกวนกัน ปกติแล้วอุปกรณ์ POTs Splitter จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ ADSL/VDSL Router
  Q: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี ADSL/VDSL ต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อ ๆ ครั้งหรือไม่
  A: การเชื่อมต่อแบบ ADSL/VDSL เป็นการเชื่อมต่อแบบ Always on คือการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา ค่าบริการเป็นแบบเหมาจ่ายไม่จำกัดเวลา ไม่เสียค่าบริการเชื่อมต่อต่อครั้ง แตกต่างจากการเชื่อมต่อแบบ Dial-up หรือ ISDN ซึ่ง
  ต้องเสียค่าบริการเชื่อมต่อครั้งละ 3 บาท
  Q: การขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL CONDO ต้องทำอย่างไร
  A: ผู้ประสงค์จะใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านซีเอส ล็อกซอินโฟ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 02-2638222 (ตั้งแต่เวลา 8.00 – 22.00 น.) หรือ คลิกที่นี่เพื่อสมัครแบบออนไลน์ (สมัคออนไลน์)